Önemli Bağlantılar

Önemli Bağlantılar

www.zda.org.zm (Zambiya Kalkınma Ajansı)
www.mcti.gov.zm (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)
www.mof.gov.zm (Maliye Bakanlığı)
www.zppa.org.zm (Zambiya Kamu İhale Kurumu)